‘Mama kijk! Hier doet Jezus zelf de deur open!’, auteur em.-pastoor Hein Pasing

Pastoor Hein Pasing (75) werkte meer dan 45 jaar in dienst van de r.k. kerk, in zes parochies in het uiterste Zuiden van Nederland, tussen Roermond en Maastricht, in het roerige bisdom Roermond. Bij feestelijke gebeurtenissen vertelde Hein Pasing prachtige anekdotes uit zijn rijke Roomse leven in dienst van de Kerk. Omdat de mensen hem vroegen deze anekdotes op te schrijven zijn zijn herinneringen nu verzameld in dit boek.

Het is een bijzonder boek geworden, dat het waard is om gelezen te worden en dat u waarschijnlijk in één adem zult uitlezen. Omdat pastoor Pasing niet alleen maar over zichzelf en zijn parochianen wil vertellen, maar ook over de Boodschap, zijn in het tweede gedeelte van het boek verhalen, gedichten en overwegingen opgenomen, die hij bij vieringen zoals communie, huwelijk, jubileum of uitvaart gebruikte. Een aantal van die boodschappen is bedoeld voor ouders, basisschoolkinderen en eventuele kleinkinderen. Op die manier is het een boek geworden voor jong en oud, dat in menig gezin zijn waarde zal hebben.

Hein Pasing stond midden tussen de mensen en behandelde de mensen zoals ook hij zelf behandeld wilde worden. Heel wat parochianen vertelden de redactie: ‘Sinds Hein hier weg is, hebben we nooit meer zo’n pastoor gehad!

Enkele honderden parochianen tekenden in op het boek voordat het in druk was verschenen en verschenen bij de presentatie van dit boek in het bomvolle Volkshoes in Lindenheuvel. Zij noemen dit boek op voorhand: een aanrader. Er is nog een beperkt aantal boeken te koop via deze website.