25 Jaar in 25 Verhalen, jubileumboekje van Stichting Jonathan (2013).

Dit Jubileumboekje van Stichting Jonathan vertelt in 25 verhalen de geschiedenis van 25 jaar concrete ontwikkelingshulp voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Zambia. Die 25 totaal verschillende verhalen hebben één ding met elkaar gemeen: de 25 bevlogen auteurs zijn met hart en ziel betrokken bij de zorg voor kansarme kinderen in de derdewereld. Sommige auteurs hebben zelf in Zambia gewerkt bij het uit de klei trekken van het CBR-project. Daarna hebben ze Zambianen opgeleid om het project zelf te kunnen voortzetten. Bij terugkeer in Limburg hebben ze samen met hun collega’s van het thuisfront het CBR-project onverminderd blijven ondersteunen. In Nederlands Limburg is in die kwart eeuw zonder structurele subsidie bijna vierhonderdduizend euro bijeengebracht, door tientallen kleine en grotere donateurs. Kenmerkend is ook dat het bestuur gratis en zonder kostenvergoeding werkt. Liefst 94 procent van dat geld kon daardoor rechtstreeks worden geïnvesteerd in uiterst concrete, effectieve en kleinschalige zorg.  Dit is één van de weinige ontwikkelingshulpprojecten in de wereld dat na een kwart eeuw nog springlevend is. Dit indrukwekkende boek getuigt daar van.

‘Vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op een warme en veilige plek in de samenleving, maken de mensen van Stichting Jonathan al 25 jaar lang concrete ontwikkelingshulp mogelijk in een gebied waar dat hard nodig was en helaas nog steeds is,’ aldus Peter van Dijk, (toenmalig) Gedeputeerde van de Provincie Limburg.

De eindredactie, vormgeving en productie werden belangeloos verzorgd door HBPR.