Werkterreinen

HBPR biedt u meer dan veertig jaar ervaring in PR & Communicatie in een breed spectrum van verschillende non-profit en profit werkterreinen:

gezondheidszorg

 • ziekenhuizen
 • ouderenzorg
 • palliatieve zorg
 • huisartsen
 • nightcare
 • medisch specialisten
 • geestelijke gezondheidszorg
 • GGD

methodisch jeugdwerk

 • jong nederland limburg
 • scouting limburg

overheid & onderwijs

 • provincie
 • gemeenten
 • onderwijs
 • maatschappelijke organisaties

bedrijfsleven

 • provinciale dagbladen
 • chemische industrie
 • midden- en kleinbedrijf

Werkwijze in 10 stappen

 1. Telefonisch of via het intakeformulier [zie rubriek Contact] maakt u een afspraak.
 2. Om de prioriteit van uw vraag te kunnen bepalen, vindt de eerste afspraak in het algemeen al binnen één week plaats.
 3. Tijdens dat kennismakings/intakegesprek wordt uw communicatievraag helder in kaart gebracht.
 4. Binnen de dan af te spreken termijn ontvangt u de analyse van het communicatieprobleem.
 5. Als u de analyse onderschrijft, werken wij voor u binnen 10 dagen een plan uit met een heldere aanpak.
 6. Na uw akkoord wordt dit uitgewerkt in een heldere offerte met tijdpad.
 7. Afhankelijk van uw vraag krijgt u een uitgewerkt communicatieplan en/of de benodigde communicatiemiddelen.
 8. De factuur hoeft pas 14 dagen na levering van onze producten te worden voldaan.
 9. Binnen 30 dagen na levering evalueren wij de samenwerking.
 10. Desgewenst verzorgen wij een gerichte vervolgactie.

Onderscheidend

HBPR onderscheidt zich in het mooie communicatievak:

 • met hoogwaardige en bewezen communicatie-adviezen die daadwerkelijk werken
 • met vakmanschap in de uitvoering
 • getoetst in een groot netwerk met de beste aanbieders in het hele land
 • te leveren met uiterst korte doorlooptijden
 • tegen concurrerende tarieven (maak een afspraak!),
 • altijd binnen de overeengekomen budgetten