Tevreden klanten

 1. Abdij Benedictusberg | Mamelis
 2. Atrium Medisch Centrum Parkstad | topklinisch opleidingsziekenhuis, Heerlen
 3. Bijbelgenootschap prof. Nico Tromp
 4. Cicero Zorggroep | Hoensbroek
 5. Daelzicht  | zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, Heel
 6. DSM | Interne Public Relations, Heerlen
 7. Epilepsiecentrum Kempenhaeghe | Heeze
 8. Gemeente Heerlen
 9. GGD Zuid-Limburg | Geleen
 10. Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg 
 11. IXION  Advies bv | specialist aanbesteden van leermiddelen
 12. Jong Nederland Limburg | Melick
 13. KNMG Limburg | Koninkl. Nederl. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
 14. Limburgs Dagblad/Dagblad De Limburger | Sittard
 15. Limburgse Netwerken voor Palliatieve Zorg | p/a IKNL Maastricht
 16. Meander Groep | Kerkrade
 17. Mondriaan | instelling voor geestelijke gezondheidszorg, Heerlen
 18. Netwerk Palliatieve Terminale Zorg OZL | Hoensbroek
 19. Scouting Limburg | Roermond
 20. Sevagram| zorg, wonen, welzijn, Heerlen
 21. Stichting Jonathan | fondsenwerving voor Zambiaanse jongeren met beperking, Maastricht
 22. Stichting Patris | fondsenwerving voor Braziliaanse straatjongeren, Klimmen
 23. Van der Hilst Communicatie  [opleidingen]| Amersfoort 

Abdij Benedictusberg | Mamelis

De Abdij Sint-Benedictusberg is een benedictijner abdij in het Nederlands-Limburgse plaatsje Mamelis in de gemeente Vaals, die behoort tot de congregatie van Solesmes. De abdij ligt vlak bij de provinciale weg Maastricht-Aken op een hoogte uitkijkend over het dal van de Selzerbeek. De kerk en een deel van het klooster gelden als belangrijke voorbeelden van de Bossche School en het werk van Dom Hans van der Laan. Het gehele gebouw heeft de status van rijksmonument.

Bron: Wikipedia > https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_Sint-Benedictusberg

Site: http://www.benedictusberg.nl

Zuyderland Medisch Centrum | topklinisch opleidingsziekenhuis, Heerlen

Het voormalig Atrium Medisch Centrum Parkstad (Atrium MC), sinds 2015 hernoemd onder de naam Zuyderland is een ziekenhuis voor de inwoners van Oostelijk Zuid-Limburg. Het beschikt over vier locaties: HeerlenKerkradeBrunssum en Geleen. In het ziekenhuis zijn nagenoeg alle medisch-specialistische disciplines voorhanden.

Bron: Wikipedia > https://nl.wikipedia.org/wiki/Atrium_Medisch_Centrum_Parkstad

Site: https://www.zuyderland.nl

Cicero Zorggroep

Cicero Zorggroep ondersteunt ouderen en mensen met een beperking om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven. Op deze website treft u informatie aan over de wijze waarop Cicero Zorggroep u van dienst kan zijn.

Bron: http://www.cicerozorggroep.nl

GGD Zuid-Limburg

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) is een gemeentelijke dienst. De GGD Zuid Limburg bestaat sinds 1 januari 2006 en is ingesteld door de 18 gemeenten in deze regio. Zij behartigen de belangen van hun inwoners op het gebied van volksgezondheid. Ook bepalen zij het regionale gezondheidsbeleid en voeren de totale regie op de lokale uitvoeringsprogramma’s. De GGD adviseert de gemeenten hierbij, stelt informatie beschikbaar en brengt partijen bij elkaar die kunnen bijdragen aan een betere gezondheid van de Zuid-Limburgers.

Bron: https://www.ggdzl.nl/over-de-ggd/ggd-zuid-limburg

Jong Nederland Limburg | Melick

JongNL (Jong Nederland) is al decennialang een springlevende en eigentijdse organisatie in een mooie provincie. Zo’n 1600 vrijwilligers zetten zich in de 43 plaatselijke JongNL afdelingen in voor de kinderen en jongeren uit het dorp of de wijk. Meer dan 4500 kinderen komen wekelijks in de blokhut van hun afdeling bijeen. Het doel – en tegelijkertijd de kracht – van JongNL Limburg en haar afdelingen is om jeugdigen in hun vrije tijd in groepsverband gevarieerde mogelijkheden tot spelen te bieden. Alle kinderen en jongeren zijn welkom. JongNL Limburg wil jeugdigen onvergetelijke ervaringen meegeven waaruit ze hun hele leven kunnen putten. Samen worden activiteiten ondernomen die inspelen op de belevingswereld van de afzonderlijke leeftijdsgroepen. Deze activiteiten dagen uit, stimuleren en dragen bij aan de ontplooiing van de jeugd. Centraal staan de drie spelpijlers natuurbeleving, sport & spel en creativiteit. Dit is de JongNL methode ofwel het Spel van JongNL.

Bron: http://www.jongnl.nl/index.php/index.php/algemene-informatie-jongnl