Magazine voor KNMG Limburg

Voor de artsenorganisatie KNMG Limburg werd een magazine ontwikkeld dat provinciebreed naar duizenden adressen werd gestuurd. Helaas werd in 2017 de landelijke structuur veranderd, waardoor de provincies niet meer over de ruimte beschikken om zelf een dergelijk tijdschrift uit te geven.