Jubileumsymposium voor Palliatieve Zorg

In november 2017 vond in de Evenemental in Venray het grote jubileumsymposium plaats waaraan zo’n 400 werkers in de palliatieve zorg deelnamen uit Limburg & Zuidoost-Brabant. HBPR is lid van de symposiumcommissie en zorgde voor de PR en Fondsenwerving. Ook het logo werd vernieuwd en toegepast in onder meer de Programmagids. Een vijftiental standhouders presenteerde zich op de infomarkt.

 

Het was voor de vijfde maal, dat de Limburgse Netwerken voor Palliatieve Zorg in samenwerking met HBPR dit tweejaarlijkse symposium organiseerden.