Taaie Trouw; Tussen donderbussen en voetzoekers; brieven van missionaris Jacob Meijer

Op 22 november 2015 vond in de kapel van het Missiehuis in Panningen de presentatie plaats van het Brievenboek van missionaris Johan Meijer.

Johan Meijer was van 1916 tot 1962 missionaris in China en Taiwan. In die periode schreef hij met regelmaat brieven over zijn belevenissen naar het thuisfrond. Voormalig overste van de Congegratie der Missie, Lazaristen, Pater Wiel Bellemakers, daarbij geholpen door Vincent Hermans en Marja Grimm, bracht de brieven samen in een kloek brievenboek van liefst 400 pagina’s. Het boek werd vormgegeven en geproduceerd door HBPR.

Anno 2015 kun je missionaris Johan Meijer uit Spierdijk (1886-1962) een wereldverbeteraar noemen, die vurig geloofde in de legitimiteit van universele waarden voor de hele mensheid. Deze grondwaarden droeg hij 35 jaar lang uit in China, met een enorme toewijding aan de lokale bevolking ondanks rampen, gevaren, bedreigingen, roversbendes, oorlogen, het opkomende communisme en moord en doodslag. Als jonge priester vertrok hij in 1916 vanuit Panningen naar China. Totdat hij in 1952 door de communisten werd verbannen. In die periode schreef hij honderden brieven naar het thuisfront, die gelukkig bewaard zijn gebleven en verzameld in dit boek.