‘Polsslag van Pastoraat’, auteur pastor Leon Goertz

Op 21 mei 2016 presenteerde pastor Leon Goertz uit Sittard in de Kloosterbibliotheek in Wittem zijn boek ‘Polsslag van Pastoraat; leven en geloven in de snelkookpan van tijd en ruimte’. Het boek bevat 84 kritische columns en telt 318 pagina’s. De eindredactie, vormgeving en productie werden verzorgd door HBPR. Het is te koop via de Kloosterboekhandel Wittem en per mail via: info@hbpr.nl.

Op de harde cover staat een foto van Brasserie Abshoven. Wie in die goedbezochte brasserie, die vroeger in gebruik was als kapel, een plekje zoekt, moet vooraf reserveren. Menig pastoor zal hier jaloers op zijn.

Leon Goertz (1039) behoort tot de generatie katholieken die de ontwikkelingen in de katholieke kerk van nabij heeft meegemaakt: van het Rijke Roomse verleden tot het turbulente heden, van plechtige processies uitmondend in een gezongen drieherenmis in een stampvolle kerk, tot de leegloop van kerken, het uittreden van priesters en botsende meningen bij de blijvers, vooral tussen basis en top. Pater passionist Leon Goertz werd pastor, primair gericht op de zorgen en noden van de aan hem toevertrouwde mensen, een prioriteit die hij bij de officiële kerkinstanties node mist. Voor hem is kerkelijk handelen gericht op humaniteit.

De meeste columns werden eerder gepubliceerd in Hervormd Nederland, De Bazuin, Gewijde Rede, En Toch, Acht Mei Post, De Roerom en Mariënburgmagazine. Nu zijn ze voor het eerst samengebracht in dit fraaie boek.
Het boek is onder meer te koop in de Kloosterboekhandel Wittem en via deze site: info@hbpr.nl.